Ersätt de traditionella mätmetoderna

Mätmaskin

Mätmaskinen för just er verksamhet

En mätmaskin, även kallad CMM (Coordinate Measuring Machine), ersätter de traditionella mätmetoderna och hjälper ert företag att spara både tid och pengar. Genom att använda er av en mätmaskin slipper ni utmaningarna som blir genom att använda traditionella mätmetoder.

Genom att använda en mätmaskin blir mätresultaten inte påverkade av operatören, eftersom mätningen istället sker automatiskt och objektivt. Detta minskar felaktigheterna och ökar noggrannheten i mätningarna. Dessutom kan mätmaskinen utföra mätningar snabbare än manuella instrument, vilket sparar tid och resurser för er verksamhet. Operatörens närvaro behövs inte hela tiden under mätprocessen, vilket frigör tid för att utföra andra arbetsuppgifter.

Genom att övergå till användning av en mätmaskin kan ert företag optimera mätprocessen och undvika de utmaningar som är förknippade med manuella mätinstrument. Detta leder till mer pålitliga mätresultat och effektivare utnyttjande av resurser.

Vad är en mätmaskin?

En mätmaskin är en anordning som används vid mätning av geometriska egenskaper så som form och läge på ett objekt. Mätmaskinen kan styras av en operatör eller oberoende av en dator beroende på vilken mätmaskin ni använder er av. När man utför en mätning finns det många typer av mätmaskiner och metoder som är mer noggranna och rekommenderade.

Det finns flera olika typer av mätmaskiner och de vanligaste som används är med brytande eller scannande probe, beröringsfri mätning även kallad visionmätning. På senare tid har multisensorteknik utvecklats, vilket innebär att där olika sensorer kan kombineras i en enda mätmaskin. Med hjälp av multisensorteknik kan man mäta de mest komplexa detaljerna på ett och samma ställe.

CMM

CMM är en förkortning av Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin) och är ett samlingsnamn för olika typer av mätmaskiner oftast med probe eller andra sensorer.

Visionmätning

Visionmätning är en mätteknik som använder sig utav optiska sensorer för att samla in mätpunkter med höghastighet och noggrannhet. Genom att mäta hundratals punkter per sekund, är verktyget effektivt - vilket är viktigt där mätningen måste gå snabbt.

Innan vision-maskinerna har företag varit tvungna att förlita sig på långsammare mätmetoder. Men nu, med visionmätning minskar mätcykel drastiskt utan att tumma på noggrannheten.

Vilka är fördelarna med att använda en mätmaskin?

 En mätmaskin från OGP Scandinavia kan göra en stor skillnad på er verksamhet genom att bland annat skära ner på ledtider till kund och spara tid vid mätningen.

Nedanför kommer några av fördelarna med en mätmaskin.

  •   Mätningen blir helt operatörsoberoende
  •   Enkel utvärdering av form & läge
  •   Mycket bra noggrannhet och repeterbarhet
Mätteknik

Vilka produkter finns tillgängliga?

Hos oss på OGP Scandinavia erbjuder vi er som kund ett brett utbud av olika mätmaskiner för att möta era önskemål.

Vår främsta fokus är inom beröringsfri optisk visionmätning med multisensorteknik vilket möjliggör även probe och laser i samma mätmaskin.

Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Med över 20 års erfarenhet inom mätteknik kan vi hjälpa er med frågor och funderingar. Tveka inte att kontakta oss idag