Ersätt de traditionella mätmetoderna

Mätmaskin

Mätmaskinen för just er verksamhet

En mätmaskin även kallat CMM ersätter de traditionella mätmetoderna och hjälper ert företag att spara tid och pengar. Ett manuellt mätinstrument kan medföra ett par nackdelar jämfört med en mätmaskin.

Med ett manuellt mätinstrument påverkas mätresultat då mätningen blir operatörsberoende och den mänskliga faktorn spelar in i mätresultatet. Mätning blir tidskrävande samt kräver en operatörs närvarande.

Vad är en mätmaskin?

En mätmaskin är en anordning som används vid mätning av geometriska egenskaper så som form och läge på ett objekt. Mätmaskinen kan styras av en operatör eller oberoende av en dator beroende på vilken mätmaskin ni använder er av. När man utför en mätning finns det många typer av mätmaskiner och metoder som är mer noggranna och rekommenderade.

Det finns flera olika typer av mätmaskiner och de vanligaste som används är med brytande eller skannande probe, beröringsfri mätning även kallad visionmätning. Sedan en tid tillbaka kan man kombinera de olika sensorerna i en och samma mätmaskin även kallat multisensorteknik. Men hjälp av multisensorteknik kan mätning av de absolut mest komplexa detaljerna mätas i en och samma maskin.

CMM

CMM är en förkortning av Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin) och är ett samlingsnamn för olika typer av mätmaskiner oftast med probe eller andra sensorer.

Visionmätning

Visionmätning är en mätteknik som använder sig utav optiska sensorer för att samla in mätpunkter med höghastighet och noggrannhet. Visionmätning tar hundratals mätpunkter per sekund och är effektivt där mätningen måste gå snabbt.

Innan vision-maskinerna har företag varit tvungna att förlita sig på långsammare mätmetoder. Med visionmätning minskar mätcykel drastiskt utan att tumma på noggrannheten.

Vilka är fördelarna med att använda en mätmaskin?

 En mätmaskin från OGP Scandinavia kan göra en stor skillnad på er verksamhet genom att bland annat skära ner på ledtider till kund och spara tid vid mätningen.

Nedanför kommer några av fördelarna med en mätmaskin.

  •   Mätningen blir helt operatörsoberoende
  •   Enkel utvärdering av form & läge
  •   Mycket bra noggrannhet och repeterbarhet

Vilka produkter finns tillgängliga?

Hos oss på OGP Scandinavia erbjuder vi er som kund ett brett utbud av olika mätmaskiner för att möta era önskemål.

Vår främsta fokus är inom beröringsfri optisk visionmätning med multisensorteknik vilket möjliggör även probe och laser i samma mätmaskin.

Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Med över 20 års erfarenhet inom mätteknik kan vi hjälpa er med frågor och funderingar. Tveka inte att kontakta oss idag