Optiska mätmaskiner
Mätspetsar
3D-Scanner
Optiska 2D-Scanners
Digitala mikroskop
Meny
Optiska mätmaskiner
Mätspetsar
3D-Scanner
Optiska 2D-Scanners
Digitala mikroskop

3D-Scanner

Uppnå effektivitet i din tillverkningsprocess med en avancerad 3D-scanner. Genom att analysera objektets geometri kan du enkelt skapa detaljerade digitala modeller. Detta kan du använda för att utvärdera geometrin och dimensionen på ditt objekt.

Utöver att säkerställa hög kvalitet ger den insamlade 3D-data också dig möjlighet att historiskt följa upp utvecklingen. Den insamlade 3D-datan kan användas för att följa upp utvecklingen över tiden och jämföra olika iterationer av ett objekt. Detta ger en värdefull historisk spårbarhet och underlättar förbättringar och optimeringar.

Med en 3D-scanner kan du snabbt och enkelt skapa digitala prototyper och utforska olika designalternativ. Detta underlättar en iterativ designprocess och kan bidra till att förbättra slutprodukten.