Kvalitetscertifiering

SS-EN ISO 9001:2015- Kvalitetscertifiering

Vi på OGP Scandinavia har ett intyg för kvalitetscertifiering enligt SS-EN ISO 9001:2015 vilket är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i olika företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar.

Ett ledningssystem beskriver hur vi på OGP Scandinavia kan ständigt förbättra oss och justera oss efter er som kunds behov och önskemål.

SS-EN ISO 9001:2015 certifikatet är ett kännetecken för kvalitet i vårt interna arbete, relationer till er som kund och i levererade produkter samt tjänster.

Vi på OGP Scandinavia är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa er som kunds förväntningar.

Kvalitetscertifiering

Vad kan ni som kund förvänta er från OGP Scandinavia?

Genom dessa principer och med intyget för kvalitetscertifiering säkerhetsställer vi på OGP Scandinavia ett företag med fokus inom kvalitet, ständig förbättring, engagemang och er som kund i fokus.

Följande principerna för ett ständigt kvalitetsarbete är:

  • Kundfokus – Förstå er som kund och potentiella behov för att leva upp till och eventuellt överträffa dem.
  • Ledarskap – Ett tydligt och systematiskt ledarskap syftar till och möjliggör samtliga medarbetare att stäva efter och uppnå samma mål.
  • Anställdas engagemang– Engagerade medarbetare använder sin fulla potential och hela sin kompetens.
  • Processmetod– Rita processer är att kartlägga det valda arbetssättet och det är först när vi har kartlagt processerna som vi kan se var förbättringarna behövs.
  • Kontinuerlig förbättring – Strävan efter att ständigt förbättra kvaliteten är en trygghetsgaranti för er som kund, medarbetarna och ägarna.
  • Faktabaserade beslut – Att fatta beslut baserade på fakta för att öka säkerheten och OGP Scandinavias framtoning.
  • Relationshantering– Ömsesidiga förhållanden med er som kund.

Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Med över 20 års erfarenhet inom mätteknik kan vi hjälpa er med frågor och funderingar. Tveka inte att kontakta oss idag