OGP firar 75 års jubileum

75 års jubileum som världsledande tillverkare av optiska mätmaskiner med multisensorteknik. Optical Gaging Products (OGP) i USA har en lång historia av innovation. Företaget startade  i efterkrigstiden 1945 med att producera optiska komparatorer. 1980 introducerades det första  revolutionerande datorstyrda automatiska videomätningssystemet – Vidicom Qualifier. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt med flera sensorer så kallad multisensorteknik, optik, probe, laser etc. OGP ingår nu mera in koncernen Quality Vision International (QVI).  

År 1992 blev Agenzia Mätteknik AB nu mera OGP Scandinavia AB återförsäljare av Optical Gaging Products (OGP) sedan dess har man utvecklat verksamheten och tagit in ytterligare leverantörer med fokus på optisk mätning. 

Chairman and CEO, Edward T. Polidor, remarked: “In my time with the company, I have witnessed a dramatic change in how optical instruments perform measurement. When OGP was founded 75 years ago, users typically relied on microscopes and optical comparators, depending entirely on their own judgement to ascertain the measurement. Today, the modern automatic video measuring system is completely computer controlled, using video cameras that depend little on the operator’s visual skills to produce accurate measurements. How these systems became more accurate, automated, faster, and ever more capable is OGP’s contribution to this remarkable transformation.”