KOTEM

Optimera geometrisk dimensionering och toleranser genom hela er verksamhet. Kotems mål är att underlätta och förbättra produkttoleranser hela vägen från design till tillverkning. Genom att jobba med Model Based Enterprises (MBE) tar de vara på fördelarna med Model Based Definitions (MBD). Deras områden idag är EVOLVE Design, EVOLVE Manufacturing, EVOLVE SmartProfile och EVOLVE SPC. Kombinera dessa olika områden med dess programvara, kontroller, specifikationer, kvalitetskrav och data/statistik för att förbättra verksamheten.

Återförsäljare Kotem

Vi på OGP har arbetat med Kotem för deras prisbelönta mjukvaror inom toleransmätning. Med programvara till för CAM/CAD kombinerat med statistik och data från deras SPC program kan man enkelt få en översikt över sina detaljer. Här kan man följa upp resultat för att kunna göra bättre beslut inom företaget och få mer kontroll över sin produktion.