MeasureMind3D

3D-mätning med multisensor.

MeasureMind 3D multi-sensor gör det enkelt att mäta allt från de enklaste geometrierna till avancerade friformsytor.

Stöd för alla våra olika sensorer och rundbord möjliggör att du hela tiden kan välja den mest lämpliga tekniken och komma åt att mäta det du önskar.

Upprikting i 3D från ett plan eller axel. Uppriktning, vridning och nollpunkt görs enligt ISO- eller ASME-standarderna.

Grafiskt gränssnitt för att i efterhand kunna konstruera avstånd, höjder, skärningspunkter, vinklar etc. Resultatrapportering till textfil, skrivare eller externt statistikprogram. 

Munktellsgatan 1 • 633 44 ESKILSTUNA • Tfn 016-17 11 50
Login